21 27 27 17
Fast salær på
hele retssagen!

Forside

Hvad kan du forvente af os?

Advokater beskæftiger sig generelt med to arbejdsområder, nemlig forebyggelse af problemer og løsning af tvister, når de er opstået.

Hos retssagsadvokaten.dk koncentrer vi os om løsning af tvister. Definitionen af en tvist er identifikation af en uenighed mellem to parter, som skal afklares, evt. gennem en rets- eller voldgiftssag.

Et hvert godt samarbejde starter med gensidig tillid, engagement og god kommunikation.

Vi foretager en foreløbig vurdering din sag gratis, og sætter en ære i at skabe overblik for dig. Vi er nysgerrige, stiller spørgsmål og lytter for, at danne os et indtryk af dine eller virksomhedens behov og udfordringer, for på den måde kan vi give vores ærlige mening om mulighederne for at løse tvisten med et positivt udfald.

Som det eneste advokatkontor i Danmark – så vidt vi ved – tilbyder Retssagsadvokaten.dk en FAST PRIS på vores salær for at føre hele sagen, og vi skaber dermed gennemsigtighed i omkostningerne ved at skulle føre en rets- eller voldgiftssag.

Læs mere om retssagadvokaten.dk under ”Om”.

Vi håndterer

Alle sagstyper


Vi har repræsenteret et bredt spektrum af både privat personer og virksomheder. Som udgangspunkt tager vi os af alle former for tvister (rets- og voldgiftssager).

Læs mere
Få et skøn over udgifter og

Fast salær


Gennem vores faste salær og øvrige oplysninger om omkostninger skaber vi overblik og gennemsigtighed fra opstart til sagens afslutning i retten eller voldgift.

Læs mere
Ofte stillede spørgsmål

Læs vores FAQ


Besøg vores side med ofte stillede spørgsmål - her kan det være du finder det svar du søger. Hvis ikke er du velkommen til at ringe på telefon 21 27 27 17 eller sende os en mail.

Læs mere
Ring til os