Advokaterne

Om Advokat Morten Hertz

– Partner i Retssagsadvokaten.dk og Invictus Advokatfirma

Kontakt info: mh@invictuslaw.dk – mobil +45 21 27 27 17

Morten er uddannet fra Aarhus Universitet i 1996. I 1999 fik Morten sin advokatbeskikkelse på et københavnsk advokatkontor, og umiddelbart efter bestod Morten sin prøvesag og fik møderet for Landsret.

Siden har Morten været beskæftiget i den finansielle branche (GE Capital) og arbejdet med immaterialrettigheder for en af Europas største rådgivningsvirksomheder inden for dette felt (Awapatent).

Advokatgerningen er blevet suppleret med en MBA fra Henley Business School, UK. Forinden Morten startede med at drive selvstændig advokatvirksomhed (Invictus Advokater), var Morten i en årrække ansat på advokatkontor i det indre København.

Gennem hele sin karriere har Morten ført mange retssager samt sager ved klage- og ankenævn. Endvidere beskæftiger Morten sig hovedsageligt med fast ejendom, herunder entrepriseret, selskabsret og generel erhvervsrådgivning.

Morten er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Det Danske Advokatsamfund, samt Foreningen af Procedureadvokater.

Link til linkedin profil

Om advokat Martin Vesth

– Partner i Retssagsadvokaten.dk og Invictus Advokatfirma

Kontakt info: mv@invictuslaw.dk – mobil +45 53 89 89 53

Martin er uddannet fra Københavns Universitet i 2013. Herefter fik Martin sin advokatbeskikkelse på et københavnsk advokatkontor, og umiddelbart efter startede Martin Invictus Advokater med partner og advokat Morten Hertz.

Martin har tidligere været beskæftiget i den finansielle branche (GE Capital) og har herigennem arbejdet med forsikringsret, persondataret, ansættelsesret samt bank- og finansieringsret. Martin beskæftiger sig i dag hovedsageligt med selskabsret og sager vedr. fast ejendom.

Gennem hele sin karriere har Martin ført mange retssager og sager ved klage- og ankenævn, særligt pengeinstitutankenævnet.

Martin er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Det Danske Advokatsamfund.

Link til linkedin profil