Fast salær

Gennemsigtighed på salær - FAST SALÆR, hvor det kan lade sig gøre.

For at kunne skabe gennemsigtighed i forhold til din sag, og omkostningerne forbundet med sagens løsning, er det nødvendigt, at vi kender de nærmere omstændigheder. Vi vil derfor gerne invitere dig til et uforpligtende møde, da det også er vigtigt for os, at du/din virksomhed synes at vi er de rigtige advokater til at hjælpe dig/jer videre med sagen og skabe et godt resultat.

Til mødet bedes du medbringe alt relevant materiale for sagen eller evt. sende det i forvejen. Vigtigst er det dog, at du kan forklare, hvad sagen går ud på. Vi skal nok guide dig igennem dette forløb, så hele sagen bliver ordentligt afdækket.

På mødet bestræber vi os på at afklare, om der er belæg for at starte sagen op. Det hænder, at der er behov for yderligere undersøgelse. Under alle omstændigheder vil vi på mødet aftale, hvad næste skridt er, og vi foretager os ikke noget, som giver dig omkostninger uden en klar aftale herom.

Såfremt der er belæg for at starte en sag, vil vi på baggrund af de forelagte informationer og dokumenter udarbejde et tilbud til dig om muligt eller som minimum give dig et prisoverslag. Gennem vores faste salær og øvrige oplysninger om omkostninger skaber vi overblik og gennemsigtighed fra opstart til sagens afslutning.

Se i øvrigt vores almindelige salgsbetingelser.

Lad os tales ved

Vi skal nok guide dig igennem dette forløb,
så hele sagen bliver ordentligt afdækket.