Gode råd til lejere i boliger med skimmelsvamp

Invictus Advokater bistår dig i situationer med skimmelsvamp i lejemålet. Vi forklarer hvad skimmelsvamp er og hvem der har ansvaret for skimmelsanering i dit lejemål. Sidst forklares forholdene for forholdsmæssige afslag i huslejen ved eventuelle tvister.

Skimmelsvamp er mikroskopiske svampe, der frigør millioner af sporer i luften ligesom pollen.

Et typisk angreb af skimmelsvamp skyldes fugt, der er nødvendigt for at skimmelsvampen kan vokse og gøre skade. Typiske grunde til fremkomsten af skimmelsvamp er derfor mangelfuld udluftning, utæthed i vandrør eller anden årsag til et øget fugtniveau i lejemålet.

Skimmelsvampen er ikke altid synlig med det blotte øje, men kan ses som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller plamager med lodden overflade. Skimmelsvampen kan også forekomme skjult bag tapet, paneler, gulve eller lignende, skjult skimmelsvamp undersøges ved en lufttest.  Ved større omfang af skimmelsvampevækst i en ejendom kan der være risiko for allergilignende symptomer ved ophold i ejendommen.

Symptomer på udsættelse for skimmelsvamp i boligen kan være; hovedpine, kvalme, svimmelhed og slimhindeirritation i øjne, næse og svælg.

 

 

Hvis du som lejer opdager spor af skimmelsvamp i dit lejemål, er det vigtigt at du kontakter udlejer hurtigst muligt. Det er nemlig din udlejer, der skal sørge for at undersøge skimmelsvampen ved at bestille en såkaldt skimmelsvamp test. Det er ligeledes din udlejer, der har ansvar for saneringen.

Selvom udlejer udfører skimmelsaneringen, kan der blive tale om et forholdsmæssigt afslag i huslejen. Sådanne krav kan prøves gennem sagsanlæg ved voldgiftsret eller en boligretssag i boligretten. Det er dog et krav at en mangel kan dokumenteres i form af hel eller delvis nedsat brugbarhed af lejemålet i perioden med skimmelsvamp.

Nedsat brug af lejemålet bevirker, at den betalte husleje har været for høj, i forhold til lejemålets brugbarhed under perioden med skimmelsvamp. Forholdsmæssigt afslag i lejen forudsætter, at du som lejer har betalt husleje i den periode, hvor lejemålets brugbarhed har været nedsat grundet skimmelsvamp, da der er tale om afslag i den betalte husleje.

Har du behov for advokatbistand til en mulig sag angående skimmelsvamp i din bolig eller andre boligretlige anliggender, så kontakt Invictus Advokater for et uforpligtigende møde, hvor vi sammen kan vurdere din sag.