Kontakt

Kontaktoplysninger

Advokatanpartsselskabet Invictus
CVR-nr. 37957984
Amaliegade 16 A, kl.
1256 København K
Telefon: +45 31 32 50 00
E-mail: assistent@invictuslaw.dk

 

Find os på LinkedIn – Klik her

 

Find os på Facebook – Klik her

 

Ved besøg på kontoret anbefales det at benytte p-huset i Dr. Tværgade, hvis du kommer i bil. Ellers ligger kontoret få minutters gang fra Metrostationen på Kgs. Nytorv.

 


Betalingsoplysninger

Husk at henvise til sagsnr. eller fakturanr. ved overførsler til Invictus Advokaters driftskonto.

Arbejdernes Landsbank
Reg.nr.                                 5342
Kontonr.                              0246859
IBAN:                                   DK3753420000246859
SWIFT-adresse/BIC:        ALBADKKK

Forsikringsforhold

Alle advokater hos Invictus Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring tegnet hos HDI Danmark, policenr. 156-08656761-14006,
filial af HDI Global SE, Tyskland, CVR-nr. 37276251, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Invictus Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk og Arbejdernes Landsbanks hjemmeside www.al-bank.dk om garantiordningen.

 

Bankoplysninger

Advokatanpartsselskabet Invictus (følgende ”Invictus Advokater”) benytter sig af følgende pengeinstitut i relation til indeståender på klientkonto:

Arbejdernes Landsbank – Herlev (filial)
Herlev Hovedgade 136, 2730 Herlev
Reg.nr.                                 5342
Kontonr.                              0371114
IBAN:                                   DK9153420000371114
SWIFT-adresse/BIC:        ALBADKKK

Få en gratis
vurdering af din sag.

Vedhæft dokument

Send blot de vigtigste dokumenter for din sag. De behandles naturligvis fortroligt.