Lejer får medhold i sag om depositum ved Boligretten

Advokatfuldmægtig Philip Krogh fik for nyligt medhold i en sag om fortolkning af lejeloven. Udlejer havde ikke udarbejdet fraflytningsrapporten med angivelse af nødvendig istandsættelseskrav i ”tidsmæssig tilknytning” til fraflytningen. Afgørelsen er i overensstemmelse med lejelovens § 98, stk. 2, selvom både Huslejenævnet og udlejers advokat mente, at et ”før-syn” af istandsættelseskrav 6 måneder inden fraflytningsdagen skabte grundlag for, at udlejer kunne modregne nogle istandsættelseskrav i lejers depositum.  

Klienterne i denne sag var lejer og havde planer om at flytte fra lejemålet. Klienterne var i tvivl om, hvor stor en del af depositummet klienterne ville få tilbagebetalt. Udlejer havde 6 måneder forinden skrevet en liste med den efter udlejers opfattelse nødvendige istandsættelse, som skulle udføres af lejer, dog uden at påføre udgift på den nævnte istandsættelse. I forbindelse med selve fraflytningen opstod der uenighed om størrelsen på udbetalingen fra depositummet.

Lejer modtog først en fraflytningsrapport med udgifter til istandsættelseskrav 3 uger efter fraflytningsdagen.

Udlejer lagde sag an mod lejer og mente, at lejer skulle betale depositummets fulde beløb for istandsættelsen, da listen med istandsættelseskrav uden angivne udgifter var modtaget lang tid forinden.

 

Huslejenævnet afgjorde inden sagens anlæg, at udlejer blot skulle betale kr. 10.000 tilbage til lejer, af et depositum på omkring kr. 25.000. Huslejenævnets begrundelse var, at ”der ikke var grundlag for at sige, at lejer slet ikke var blevet (rettidigt) informeret for noget istandsættelseskrav”.

Philip Krogh henviste til lovforslag til lejeloven, hvorefter en fraflytningsrapport bør foretages i fællesskab mellem lejer og udlejer. Hertil følger det af lovkommentarerne til lejeloven, at fraflytningsrapporten skal ske i ”tidsmæssig tilknytning” til fraflytningen.

Boligretten afgjorde sagen efter lejelovens § 98, stk. 2, hvor det står skrevet, at fraflytningsrapporten skal modtages af lejer indenfor 2 uger efter fraflytningsdagen. Dertil står der, at udgifter til istandsættelse, der ikke indgår i fraflytningsrapporten, er lejer uvedkommende. Philip Krogh fik fuldt medhold i sagen. Udlejer skulle altså tilbagebetale det fulde depositum, da fraflytningsrapporten blev fremsendt en uge for sent.

Hvis du har oplevet problemer som udlejer eller lejer, er det vigtigt at huske, at Huslejenævnet ikke altid er det rette forum til at træffe en rigtig afgørelse i den enkelte sag. Det kan derfor være gavnligt at søge rådgivning af et advokatfirma med kompetencer i lejeret.

Retssagsadvokaten har meget erfaring med lejeretssager i Boligretten og kan hjælpe dig, hvis du føler dig uretmæssigt behandlet af din lejer/udlejer.